ALKMAAR – Cabaretier en natuurliefhebber Hans Dorrestijn heeft donderdag 14 december om 18.00 uur in theater De Vest de pers te woord staan over de dreigende kap van bomen in de Alkmaarderhout, het oudste stadspark van Nederland. Hiermee wil Hans Stichting Red de Hout graag helpen in haar strijd voor behoud en versterking van dit natuurgebied.

Een flink aantal oude bomen moet wijken voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis (NWZ). In de Hout leven zeven soorten beschermde vleermuizen en het is een oase voor zeldzame vogels als bosuil, specht en boomklever. Omdat het ziekenhuis van de toekomst bijna de helft kleiner wordt dan nu, is het des te schrijnender dat men bij de eerste fase al direct wil gaan bouwen in het mooiste en meest natuurlijke deel van de Hout.

De pers was van harte welkom om met Hans te spreken over deze onaanvaardbare aantasting van dit Alkmaarse regenwoud. Voorzitter Johan Bos van Red de Hout en Maarten Platteeuw van de Vogelwerkgroep waren eveneens aanwezig voor het beantwoorden van specifieke vragen.

Voor de goede orde moet vemeld worden dat voor deze persbijeenkomst een ruimte bij theater De Vest was gehuurd. Het theater heeft verder niets met de actie te maken.

Foto: Roy Beusker; ontwerp: Niels Megens

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE PERS

Stichting Red de Hout: Alkmaar doet zich onterecht voor als een duurzame en groene gemeente

ALKMAAR – De gemeente Alkmaar is groothandelaar in nota’s en boeken over groen en duurzaamheid. Vaak met een hoogdravend voorwoord van wethouder Anjo van de Ven. Zij jubelt dan luidkeels over hoe zij van al dat groen geniet en zegt dat de ambities van de Kaasstad tot in de hemel reiken. Stichting Red de Hout en de Vogelwerkgroep Alkmaar noemen dat inmiddels ‘papieren tijgers’ en ‘groen behang’. Uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming. Want in werkelijkheid scoort Alkmaar zeer slecht als het gaat om haar natuurbeleid. De gemeente staat ook niet erg hoog op de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Bioloog Harry Smit van de Vogelwerkgroep heeft Alkmaar zelfs opgeroepen om – als kap in Alkmaarderhout doorgaat – nooit meer dergelijke rapporten over groen en duurzaamheid te maken omdat het een verspilling is van tijd en geld.

• Niet tegen nieuwbouw

Stichting Red de Hout is niet tegen vernieuwbouw van het ziekenhuis in de Alkmaarderhout, al had een locatie buiten de stad haar beter geleken. “Iedereen wil een goede zorgvoorziening. In de Hout kan het opgelost worden. Maar dat mag niet ten koste gaan van het oudste stadspark van ons land. De afgelopen honderd jaar zijn daar al te veel aanslagen op gepleegd door het ziekenhuis”, aldus Johan Bos van Red de Hout. “En beloften om iets terug te doen zijn nooit ingelost. Dit park is uniek. Er staan veel prachtige oude bomen en ook de ondergroei is van een uitzonderlijke schoonheid. Al eeuwen wordt de Hout door dichters en schrijvers geroemd om de bijzondere vogelsoorten en de vogelzang. Nu het overal zo slecht gaat met de natuur kan zeker een ziekenhuis het niet maken om er opnieuw een aanslag op te plegen.”

• Minder bomen, minder weerstand

Johan Bos: “Als dit natuurdeel van het park verder wordt aangetast dan is dat het begin van het einde. De weerstand van het bos en de bomen neemt steeds verder af. Het is daarom vrij cynisch dat het bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep steeds spreekt van ‘bouwen in een healing environment’. Het grote gebouw dat er straks moet verrijzen zal absoluut niet helend zijn voor het bos. De beste heelmeester voor mensen is een gezonde natuur, waar je rust kunt vinden en kan genieten van de vogels. Dat is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld.”

Johan Bos heeft een jaar lang deel uitgemaakt van de Klankbordgroep, die over dit project mocht meedenken. “We hebben verschillende 0-varianten ingebracht, waarbij geen bomen gesloopt hoeven te worden. Maar het ziekenhuis weigert eraan mee te werken. De hele Klankbordgroep, bestaande uit een brede maatschappelijke afspiegeling van de samenleving, is tegen aantasting van de monumentale omgeving. Ziekenhuis en gemeente zijn er doof voor. NWZ wil het cadeautje van de gemeente graag behouden.”

• De Hout cadeau als lokkertje

Johan Bos: “De Hout betaalt uiteindelijk de tol voor een ernstige bestuurlijke dwaling en een jarenlange ruzie tussen ziekenhuis en gemeente. En dat terwijl iedereen de mond vol heeft over natuurbehoud en duurzaamheid. Het is een klucht geworden die stijf staat van de valse argumenten. Het ziekenhuis heeft nog steeds niet met een goede onderbouwing aannemelijk kunnen maken waarom ze zo nodig in de Hout moeten bouwen, want ziekenhuizen worden in de toekomst alleen maar kleiner. En deze verbouwing, die drie fasen beslaat, gaat maar liefst 17 jaar duren. Ook dat is een bedreiging voor de natuur en rust ter plekke.”

• Verkeersproblemen

De voorzitter vervolgt: “De verkeerssituatie is nu al een groot probleem, laat staan als er straks ook nog een heleboel bouwverkeer bij komt. Er zijn ook begraafplaatsen in het gebied. Hoe verhoudt dat zich tot de ambulances en de recreatie? Maar volgens de gemeente en NWZ komt het allemaal goed. Er zijn dure ingenieursbureaus als Sweco ingehuurd om duidelijk te maken dat het plan uitgevoerd kan zonder de natuur in de Hout te benadelen. Als burger sta je met lege handen en de gemeenteraad slikt het als zoete koek. Ze geven het stadspark van alle Alkmaarders weg aan een zorgbedrijf. Ze beloven compensatie van de bomen die gekapt worden, maar het is volkomen onmogelijk om oude bomen te vervangen. Bovendien: die compensatie laat jaren op zich wachten en vindt plaats op het terrein van het ziekenhuis. Hoe geloofwaardig is dat? Openbaar bos compenseren op een bedrijfsterrein. Je moet er maar op komen…”