ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Red de Hout heeft op dit moment de status verkregen van Algemene Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: Stichting Red de Hout
Internetadres: www.reddehout.nl
Fiscaal nummer: 857480157
Kamer van Koophandel: 68518889
Bankrekening: NL83TRIO0338606629 t.n.v. Stichting Red de Hout
Contactgegevens: Stichting Red de Hout, J. van Strijplein 67, 1816 NV, Alkmaar, info@reddehout.nl
Bestuurssamenstelling:
de heer Johan Bos, voorzitter
de heer Mathijs Altena, penningmeester
mevrouw Patricia Appelman, secretaris
Beleidsplan: bekijk hier
Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling: Stichting Red de Hout heeft specifiek tot doel het oudste cultuurstadspark van Nederland, te weten de Alkmaarse Hout, of Alkmaarderhout, waaronder ook de Westerhout valt, in al haar luister te beschermen en – waar mogelijk – uit te breiden. Hierbij gaat het met name om behoud en versterking van de bijzondere ecologie en de rijke natuurwaarden van dit gebied in de ruimste zin des woords.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Klik op deze link om naar het activiteitenoverzicht te gaan.
Financiële verantwoording:
2017: Staat van Baten en Lasten | Balans
2018: Staat van Baten en Lasten | Balans
2019: Staat van Baten en Lasten | Balans
2020: Staat van Baten en Lasten | Balans