Red de Hout!

Noordwest Ziekenhuisgroep vernieuwt haar vestiging in de historische Alkmaarderhout, een project dat vele jaren gaat duren. De gemeenteraad heeft hier in oktober 2016 toestemming voor gegeven. Dit betekent dat een deel van dit oudste stadsbos van Nederland opgeofferd wordt aan steen en beton. Red de Hout heeft de schade door acties weten te beperken, maar er zijn toch veel bomen gekapt om de nieuwbouw mogelijk te maken. We moeten nog steeds alert blijven, want de Hout is heel kwetsbaar. Dat geldt met name voor de vleermuizen die in het gebied slapen en foerageren, maar ook de overige flora en fauna staat onder druk.

Een nieuwe ontsluitingsweg voor ambulances, ten westen van het Westerlicht, dreigt de historische Hout extra aan te tasten. Actiegroep Red de Hout is niet tegen het ziekenhuis, maar over één ding zijn we heel duidelijk: de vernieuwbouw, die in verschillende fasen wordt uitgevoerd, mag niet ten koste gaan van ons prachtige stadspark. Steun Red de Hout daarom op Facebook. Samen maken we het verschil. Op die plek delen we ook nieuwtjes en maken we eventuele excursies bekend.

Red de Hout is vanaf maart 2024 van een stichting overgegaan in een werkgroep van de Koninklijke Nederlandse NatuurVereniging (KNNV). Wie van de KNNV lid wordt ontvangt vier keer per jaar het rijk geïllustreerde en zeer informatieve Blad en de periodiek Bladluis. Je krijgt tevens het landelijke blad Natura en je kunt dan ook aan allerlei excursies en cursussen meedoen.
Zie voor meer informatie: KNNV.

Iedereen kan helpen:
• word op Facebook gratis lid van Red de Hout;
• nodig familie en vrienden uit dat ook te doen;
• neem deel aan onze activiteiten.

Heb je vragen of tips: neem contact op via ons contactformulier.


Laatste nieuws

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Beste mensen,

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de enorme nachtelijke lichtuitstraling bij de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in de Alkmaarderhout. Lees hieronder het persbericht en zie de fotos.

PERSBERICHT:

Geachte redactie,

Red de Hout, een werkgroep van KNNV Natuurvereniging, heeft bij de Omgevingsdienst Noord-Holland bezwaar gemaakt tegen de enorme nachtelijke lichtuitstraling bij de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in de Alkmaarderhout (zie foto’s). Eerder hebben we geprobeerd een en ander soepel aan te kaarten via onze contacten bij de gemeente, maar dit mocht niet baten.

Alkmaar, de Omgevingsdienst en NWZ houden zich niet aan de afspraken die zijn vastgelegd in de ontheffing (zie pdf, pag. 5). Red de Hout heeft van begin af aan de vrees uitgesproken dat de nieuwbouw serieuze risico’s inhoudt voor de vleermuizen in de Hout. Juist in dat gedeelte, de donkere hout, verbleven traditioneel veel vleermuizen. De vleermuis is op papier een van de best beschermde zoogdieren in Europa, maar in de praktijk gaat er veel mis, zoals hier. Uit onze eigen waarnemingen met de batdetector hebben we al kunnen vaststellen dat er momenteel veel minder vleermuizen in dit deel van de Hout zitten dan voor de nieuwbouw begon.

In de vergunning is afgesproken dat er afscherming plaatsvindt van de ramen en dat er aangepast licht wordt geïnstalleerd, maar zoals op de foto’s is te zien houdt NWZ zich niet aan die afspraak en hebben de Omgevingsdienst en Alkmaar hier niet tegen opgetreden. De lichtuitstraling speelt al vele weken, maar juist vanaf maart geeft het problemen omdat de vleermuizen in deze tijd van het jaar uit hun winterslaap komen en weer actief worden.

Een vleermuis kan wel ruim 3.000 muggen, motten en kevers per nacht vangen. Over een heel seizoen zijn dat er honderdduizenden per dier. Vleermuizen helpen bij de bestrijding van ziektes die kunnen worden overgebracht door muggen. Alleen daarom al zouden we zeer zuinig moeten zijn op onze vleermuiskolonies in de Alkmaarderhout en de regio.

• DIT STAAT IN ONS BEZWAAR:

De lichthinder wordt veroorzaakt door de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Het normaal gesproken donkerste deel van de Alkmaarderhout, waar veel vleermuizen rusten en foerageren, wordt overspoeld door licht uit de onbedekte ramen. Als u de fotos ziet dan is verdere argumentatie overbodig.

De vleermuizen starten rond deze tijd van het jaar hun activiteiten. Deze enorme lichtvervuiling is voor deze beschermde diersoort een directe bedreiging. Voor meer informatie hierover kunt u de Europese wet- en regelgeving raadplegen.

Alle beloften van het ziekenhuis om lichthinder te voorkomen worden hiermee niet nagekomen. Wij hebben dit enkele weken geleden al via de gemeente aangekaart, maar het heeft niet geholpen.

Bijgevoegd ook een pdf met stukken van de Omgevingsdienst en een besluit van de gemeente over lichthinder. Op pagina 5 staat duidelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de lichthinder te voorkomen. 
Behalve dat kunt u altijd terugvallen op de Europese wet- en regelgeving op dit punt.

Wij denken dat passende sancties op zijn plaats zijn om te voorkomen dat dit weer gebeurt, want de nieuwbouw zal volgens plan nog vele jaren in beslag nemen. We vrezen ook dat bij het ingebruiknemen onvoldoende zorgvuldig gewerkt gaat worden.

Wij zouden het tevens op prijs stellen als u opdracht geeft aan een vleermuisexpert of een onafhankelijk ecologisch adviesbureau om de situatie ter plekke te monitoren. Wij hebben zelf al geconstateerd dat het aantal vleermuizen in dat deel van de Hout (het deel met oorspronkelijk de hoogste concentraties vanwege de duisternis) inmiddels sterk is teruggelopen.
#werkgroepRdHImage attachmentImage attachment+3Image attachment

Beste mensen,

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de enorme nachtelijke lichtuitstraling bij de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in de Alkmaarderhout. Lees hieronder het persbericht en zie de foto's.PERSBERICHT:Geachte redactie,Red de Hout, een werkgroep van KNNV Natuurvereniging, heeft bij de Omgevingsdienst Noord-Holland bezwaar gemaakt tegen de enorme nachtelijke lichtuitstraling bij de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in de Alkmaarderhout (zie foto’s). Eerder hebben we geprobeerd een en ander soepel aan te kaarten via onze contacten bij de gemeente, maar dit mocht niet baten.Alkmaar, de Omgevingsdienst en NWZ houden zich niet aan de afspraken die zijn vastgelegd in de ontheffing (zie pdf, pag. 5). Red de Hout heeft van begin af aan de vrees uitgesproken dat de nieuwbouw serieuze risico’s inhoudt voor de vleermuizen in de Hout. Juist in dat gedeelte, de donkere hout, verbleven traditioneel veel vleermuizen. De vleermuis is op papier een van de best beschermde zoogdieren in Europa, maar in de praktijk gaat er veel mis, zoals hier. Uit onze eigen waarnemingen met de batdetector hebben we al kunnen vaststellen dat er momenteel veel minder vleermuizen in dit deel van de Hout zitten dan voor de nieuwbouw begon.In de vergunning is afgesproken dat er afscherming plaatsvindt van de ramen en dat er aangepast licht wordt geïnstalleerd, maar zoals op de foto’s is te zien houdt NWZ zich niet aan die afspraak en hebben de Omgevingsdienst en Alkmaar hier niet tegen opgetreden. De lichtuitstraling speelt al vele weken, maar juist vanaf maart geeft het problemen omdat de vleermuizen in deze tijd van het jaar uit hun winterslaap komen en weer actief worden.Een vleermuis kan wel ruim 3.000 muggen, motten en kevers per nacht vangen. Over een heel seizoen zijn dat er honderdduizenden per dier. Vleermuizen helpen bij de bestrijding van ziektes die kunnen worden overgebracht door muggen. Alleen daarom al zouden we zeer zuinig moeten zijn op onze vleermuiskolonies in de Alkmaarderhout en de regio.• DIT STAAT IN ONS BEZWAAR:De lichthinder wordt veroorzaakt door de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Het normaal gesproken donkerste deel van de Alkmaarderhout, waar veel vleermuizen rusten en foerageren, wordt overspoeld door licht uit de onbedekte ramen. Als u de foto's ziet dan is verdere argumentatie overbodig.De vleermuizen starten rond deze tijd van het jaar hun activiteiten. Deze enorme lichtvervuiling is voor deze beschermde diersoort een directe bedreiging. Voor meer informatie hierover kunt u de Europese wet- en regelgeving raadplegen.Alle beloften van het ziekenhuis om lichthinder te voorkomen worden hiermee niet nagekomen. Wij hebben dit enkele weken geleden al via de gemeente aangekaart, maar het heeft niet geholpen.Bijgevoegd ook een pdf met stukken van de Omgevingsdienst en een besluit van de gemeente over lichthinder. Op pagina 5 staat duidelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de lichthinder te voorkomen. Behalve dat kunt u altijd terugvallen op de Europese wet- en regelgeving op dit punt.Wij denken dat passende sancties op zijn plaats zijn om te voorkomen dat dit weer gebeurt, want de nieuwbouw zal volgens plan nog vele jaren in beslag nemen. We vrezen ook dat bij het ingebruiknemen onvoldoende zorgvuldig gewerkt gaat worden.Wij zouden het tevens op prijs stellen als u opdracht geeft aan een vleermuisexpert of een onafhankelijk ecologisch adviesbureau om de situatie ter plekke te monitoren. Wij hebben zelf al geconstateerd dat het aantal vleermuizen in dat deel van de Hout (het deel met oorspronkelijk de hoogste concentraties vanwege de duisternis) inmiddels sterk is teruggelopen.#werkgroepRdH ... zie meerzie minder

2 maanden geleden

1 ReactieReactie op Facebook

Iets van..gordijnen? Hoe moeilijk kan het zijn.

Ik werd gebeld door vriendin Anna dat in de Alkmaarderhout een vleermuis over het fietspad kroop. Lang verhaal kort: Anna bleef erbij om te voorkomen dat een fietser per ongeluk over het diertje heen zou rijden. Handschoenen gepakt en op de fiets gesprongen. Bleek een jonge rosse vleermuis te zijn. Hij was goed actief en maakte soms flink geluid bij het onderzoek naar zijn conditie. Uiteindelijk is hij nu bij de opvang om aan te sterken en we hopen dat het goed met hem gaat.
De storm zal mogelijk heel wat slachtoffers onder de vleermuizen gemaakt hebben, maar het is vrijwel onmogelijk om na te gaan hoe groot de schade is.

Zijn er liefhebbers voor een vleermuisexcursie in de derde week van augustus (als het weer dat toelaat)?

#werkgroepRdH

Ik werd gebeld door vriendin Anna dat in de Alkmaarderhout een vleermuis over het fietspad kroop. Lang verhaal kort: Anna bleef erbij om te voorkomen dat een fietser per ongeluk over het diertje heen zou rijden. Handschoenen gepakt en op de fiets gesprongen. Bleek een jonge rosse vleermuis te zijn. Hij was goed actief en maakte soms flink geluid bij het onderzoek naar zijn conditie. Uiteindelijk is hij nu bij de opvang om aan te sterken en we hopen dat het goed met hem gaat.

De storm zal mogelijk heel wat slachtoffers onder de vleermuizen gemaakt hebben, maar het is vrijwel onmogelijk om na te gaan hoe groot de schade is.Zijn er liefhebbers voor een vleermuisexcursie in de derde week van augustus (als het weer dat toelaat)?#werkgroeprdh ... zie meerzie minder

10 maanden geleden

5 ReactiesReactie op Facebook

Bericht is van Johan Bos, by the way, maar die mag van FB voorlopig niets meer posten in zijn groepen.

Goede actie van Anna! Ik wil wel weer mee op excursie.

Hoelaat zou zoiets zijn. Wij wonen zelf in schagen🤭

View more comments

Zieke iepen gaan voor de bijl

Binnenkort zal in en om de Alkmaarderhout een aantal zieke iepen worden gekapt (zie kaartje). Triest, maar er is weinig te beginnen tegen de iepespintkever. Toch willen we als Red de Hout een kanttekening maken. We hebben van begin af aan gewaarschuwd dat de kap van bomen voor het Noordwest Ziekenhuis een uitholling is van het bomenbestand in de Hout. Ook hebben we gezegd dat er altijd bomen sneuvelen door ziekte of stormen. Hoe meer gezonde bomen er gekapt worden hoe meer negatieve invloed er is als er bomen omwaaien of ziek worden. Kortom: blijf van de Hout af!
We hebben met de gemeente contact gehad hierover en gevraagd of wij adviezen mogen geven bij de aanplant van nieuwe bomen. We zitten namelijk niet te wachten op mooie sierbomen of exoten. We willen de Alkmaarderhout graag zo natuurlijk mogelijk proberen te laten zijn, wat goed is voor insecten en vogels, etc. Wordt vervolgd.

#werkgroepRdH

Zieke iepen gaan voor de bijl

Binnenkort zal in en om de Alkmaarderhout een aantal zieke iepen worden gekapt (zie kaartje). Triest, maar er is weinig te beginnen tegen de iepespintkever. Toch willen we als Red de Hout een kanttekening maken. We hebben van begin af aan gewaarschuwd dat de kap van bomen voor het Noordwest Ziekenhuis een uitholling is van het bomenbestand in de Hout. Ook hebben we gezegd dat er altijd bomen sneuvelen door ziekte of stormen. Hoe meer gezonde bomen er gekapt worden hoe meer negatieve invloed er is als er bomen omwaaien of ziek worden. Kortom: blijf van de Hout af!We hebben met de gemeente contact gehad hierover en gevraagd of wij adviezen mogen geven bij de aanplant van nieuwe bomen. We zitten namelijk niet te wachten op mooie sierbomen of exoten. We willen de Alkmaarderhout graag zo natuurlijk mogelijk proberen te laten zijn, wat goed is voor insecten en vogels, etc. Wordt vervolgd.#werkgroeprdh ... zie meerzie minder

3 jaar geleden
Fijne wandeling met burgemeester Anja Schouten in de Hout
Er was slechts één mailtje voor nodig om onze nieuwe burgemeester Anja Schouten enthousiast te krijgen voor een wandeling in de Westerhout. Ze kwam vanmorgen heel ontspannen op de fiets naar het Westerlicht, waar ze werd ontvangen door de Red de Hout-bestuursleden Patricia Appelman (secretaris) en Johan Bos (voorzitter).
Na een korte kennismaking zijn we over het Daslookpad ons stadsbos ingelopen. Anja kent de Hout en heeft er goede herinneringen aan. Ze vond het zichtbaar leuk en interessant om wat meer te weten te komen over de geschiedenis en de leeftijd van het bos. Bij enkele grote eiken en beuken hebben we even rustig bijgepraat over het ontstaan van onze stichting en de lastige strijd die we hebben gevoerd.
Anja zei dat ze er blij mee is dat Red de Hout inmiddels weer in gesprek is met het Noordwest Ziekenhuis. Ze liet weten het bovendien fijn te vinden dat zij ook persoonlijk met ons en onze passie voor het gebied heeft kunnen kennismaken.
Een meneer die een broodje zat te eten hebben we gevraagd of hij een foto van ons wilde maken, met bijgaand resultaat. De man herkende onze nieuwe burgemeester, die daar spontaan op reageerde: ‘U bent de eerste!’
Patricia en ondergetekende hebben er na deze wandeling vertrouwen in dat onze relatie met zowel de gemeente als het ziekenhuis in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Hopelijk vertaalt dat zich in constructieve momenten waarbij het belang van ons stadsbos net zo goed wordt vertegenwoordigd als het belang van Noordwest Ziekenhuis.
Op de foto: burgemeester Anja Schouten (midden), Patricia Appelman en Johan Bos.
#Alkmaarderhout #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #OPA - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #CDAAlkmaar #PvdAAlkmaar #GroenLinksAlkmaar #BASAlkmaar #SeniorenPartijAlkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #NoordwestZiekenhuisgroep #Reddehout #DeMonitor #Heerhugowaard #tinyforest #werkgroepRdH

Fijne wandeling met burgemeester Anja Schouten in de Hout

Er was slechts één mailtje voor nodig om onze nieuwe burgemeester Anja Schouten enthousiast te krijgen voor een wandeling in de Westerhout. Ze kwam vanmorgen heel ontspannen op de fiets naar het Westerlicht, waar ze werd ontvangen door de Red de Hout-bestuursleden Patricia Appelman (secretaris) en Johan Bos (voorzitter).Na een korte kennismaking zijn we over het Daslookpad ons stadsbos ingelopen. Anja kent de Hout en heeft er goede herinneringen aan. Ze vond het zichtbaar leuk en interessant om wat meer te weten te komen over de geschiedenis en de leeftijd van het bos. Bij enkele grote eiken en beuken hebben we even rustig bijgepraat over het ontstaan van onze stichting en de lastige strijd die we hebben gevoerd.Anja zei dat ze er blij mee is dat Red de Hout inmiddels weer in gesprek is met het Noordwest Ziekenhuis. Ze liet weten het bovendien fijn te vinden dat zij ook persoonlijk met ons en onze passie voor het gebied heeft kunnen kennismaken.Een meneer die een broodje zat te eten hebben we gevraagd of hij een foto van ons wilde maken, met bijgaand resultaat. De man herkende onze nieuwe burgemeester, die daar spontaan op reageerde: ‘U bent de eerste!’Patricia en ondergetekende hebben er na deze wandeling vertrouwen in dat onze relatie met zowel de gemeente als het ziekenhuis in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Hopelijk vertaalt dat zich in constructieve momenten waarbij het belang van ons stadsbos net zo goed wordt vertegenwoordigd als het belang van Noordwest Ziekenhuis.Op de foto: burgemeester Anja Schouten (midden), Patricia Appelman en Johan Bos.#Alkmaarderhout #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #OPA - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #CDAAlkmaar #PvdAAlkmaar #GroenLinksAlkmaar #BASAlkmaar #SeniorenPartijAlkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #NoordwestZiekenhuisgroep #Reddehout #DeMonitor #Heerhugowaard #tinyforest #werkgroepRdH ... zie meerzie minder

3 jaar geleden

3 ReactiesReactie op Facebook

Erna Wiggermans sinds een bestuurswisseling heeft Red de Hout een prima relatie met Stadswerk072, die over het gemeentelijke groen gaat. Althans dat heb ik van Peter A. Mol, directeur van Stadswerk072 zelf begrepen.

Nee het wordt me te veel allemaal er gebeuren zoveel rare dingen in Alkmaar

Erna Wiggermans zie bijv. dit topic? Ben je al lid van deze club?

Achterkant Westerlicht stralend middelpunt in donkere? Hout
Politieke papieren tijgers contra de werkelijkheid

Wie s avonds een rondje door het oorspronkelijk donkerste deel van de Alkmaarderhout loopt komt van een koude kermis thuis. Aan de kant van het bos doet Westerlicht zijn naam eer aan. Er schijnt een fel licht, waardoor de duisternis volledig is verdwenen. Net als de meeste vleermuizen, overigens. Gisteravond heeft ondergetekende nog even met de batdetector een rondje gemaakt. Op een enkele dwergvleermuis na was er helemaal niets te beleven op deze plek. In vroeger jaren was dit deel de pre-corona Polderbaan van de Alkmaarderhout qua vliegbewegingen.

Volgens de gemeente en de rapporten van Sweco zou de natuurlijke staat van instandhouding door alle nieuwbouwplannen niet in gevaar komen. Wie controleert achteraf wat er nu nog over is van de vleermuispopulatie?Waarschijnlijk niemand. Op papier is alles goed geregeld (lees onderstaand stuk van de gemeente), maar de werkelijkheid contrasteert er sterk mee.
Zou in de Alkmaarse politiek nog iemand geïnteresseerd zijn in dit dossier? Wij zijn benieuwd wie er vragen over gaan stellen.

• Zo verdedigen gemeente en Sweco de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (uit: bijlage 5, bestemmingsplan, natuuronderzoek):
Om verstoring van foeragerende vleermuizen te voorkomen, dient tevens rekening te worden gehouden met overvliegende en foeragerende vleermuizen tijdens de uitvoering en in met de nieuwe inrichting van het terrein. Dit betekent dat in de periode april tot en met oktober, geen directe bouwverlichting of strooilicht (m.u.v. tijdelijke verlichting van voertuigen en huidige terreinverlichting) mag uitstralen op gebouwen, bosjes en bomen in het plangebied tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dit tenzij gewerkt kan worden met vleermuisvriendelijke armaturen.
In de nieuwe situatie zal ook rekening gehouden moeten worden met nieuwe verlichting. Dit kan door toepassing van vleermuisvriendelijke armaturen of de nieuwe verlichting alleen direct op bestrating uit te stralen en daarmee niet op de naastgelegen begroeiing of vijvers.

#Alkmaarderhout #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #OPA - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #CDAAlkmaar #PvdAAlkmaar #GroenLinksAlkmaar #BASAlkmaar #SeniorenPartijAlkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #NoordwestZiekenhuisgroep #Reddehout #DeMonitor #Heerhugowaard #tinyforest #vleermuizen #werkgroepRdH

Achterkant Westerlicht stralend middelpunt in 'donkere?' Hout

Politieke papieren tijgers contra de werkelijkheidWie 's avonds een rondje door het oorspronkelijk donkerste deel van de Alkmaarderhout loopt komt van een koude kermis thuis. Aan de kant van het bos doet Westerlicht zijn naam eer aan. Er schijnt een fel licht, waardoor de duisternis volledig is verdwenen. Net als de meeste vleermuizen, overigens. Gisteravond heeft ondergetekende nog even met de batdetector een rondje gemaakt. Op een enkele dwergvleermuis na was er helemaal niets te beleven op deze plek. In vroeger jaren was dit deel de pre-corona Polderbaan van de Alkmaarderhout qua vliegbewegingen.Volgens de gemeente en de rapporten van Sweco zou de natuurlijke staat van instandhouding door alle nieuwbouwplannen niet in gevaar komen. Wie controleert achteraf wat er nu nog over is van de vleermuispopulatie?Waarschijnlijk niemand. Op papier is alles goed geregeld (lees onderstaand stuk van de gemeente), maar de werkelijkheid contrasteert er sterk mee.Zou in de Alkmaarse politiek nog iemand geïnteresseerd zijn in dit dossier? Wij zijn benieuwd wie er vragen over gaan stellen.• Zo verdedigen gemeente en Sweco de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuis (uit: bijlage 5, bestemmingsplan, natuuronderzoek):"Om verstoring van foeragerende vleermuizen te voorkomen, dient tevens rekening te worden gehouden met overvliegende en foeragerende vleermuizen tijdens de uitvoering en in met de nieuwe inrichting van het terrein. Dit betekent dat in de periode april tot en met oktober, geen directe bouwverlichting of strooilicht (m.u.v. tijdelijke verlichting van voertuigen en huidige terreinverlichting) mag uitstralen op gebouwen, bosjes en bomen in het plangebied tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dit tenzij gewerkt kan worden met vleermuisvriendelijke armaturen.In de nieuwe situatie zal ook rekening gehouden moeten worden met nieuwe verlichting. Dit kan door toepassing van vleermuisvriendelijke armaturen of de nieuwe verlichting alleen direct op bestrating uit te stralen en daarmee niet op de naastgelegen begroeiing of vijvers."#Alkmaarderhout #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #duurzaam #klimaatbestendigestad #OPAAlkmaar #OPA - #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #CDAAlkmaar #PvdAAlkmaar #GroenLinksAlkmaar #BASAlkmaar #SeniorenPartijAlkmaar #PvdDAlkmaar #ChristenUnieAlkmaar #NoordwestZiekenhuisgroep #Reddehout #DeMonitor #Heerhugowaard #tinyforest #vleermuizen #werkgroepRdH ... zie meerzie minder

3 jaar geleden
laad meer

Prof. dr. Nico van Straalen, beschermheer Red de Hout

De bekende evolutiebioloog prof. dr. Nico van Straalen is beschermheer van Red de Hout. Prof. Van Straalen meent dat vandaag de dag alle natuur telt. Dat geldt zeker ook voor de Hout. Hij zegt: ‘Mijn ervaring is dat elke stukje groen met hand en tand verdedigd moet worden. Natuur kan niet voor zichzelf opkomen, dat moeten mensen doen.’

Velen zullen Nico van Straalen kennen als columnist van het Noordhollands Dagblad en dus ook de Alkmaarsche Courant. Elke vrijdag roert hij een interessant onderwerp aan over evolutie.
Recent is het boek ‘Evolueren wij nog?’ verschenen, dat hij samen met Dick Roelofs heeft geschreven. (Zie: http://nl.aup.nl/books/9789462981300-evolueren-wij-nog.html)